Adam Burak
Cambridge, Ont.

Aktor i reżyser
z zamilowania.

Urodził się w Polsce 1 lutego 1936 r. w Dąbrowie Tarnowskiej - dawne woj. Krakow. Przez 25 lat uczestniczył w Polsce w amatorskim ruchu artystycznym.

W Kanadzie mieszka od 1984 r. Od 1993 r. prowadzi w Cambridge "Klub za 5 Dolarów" przy Związku Polaków w Kanadzie (Grupa 6 - 27 w Cambridge). Jest to kabaret - variete. Ciekawostką jest to, że nie organizuje się tam żadnych prób, a każdy wykonawca przygotowuje swój repertuar indywidualnie. W trakcie spektaklu wywoływany jest przez konferansjera, jak uczeń do tablicy.

W 1998 r. Adam Burak zawiązał w Cambridge teatr amatorski, który przyjął nazwę: "Polonijny Teatr Kameralny". Jest tam reżyserem i aktorem jednocześnie.
W październiku 1998 r. jego Teatr wystawił po raz pierwszy sztukę: dramat J. Słowackiego - "Mazepa".

"Klub za 5 Dolarów" nadal działa i raz w miesiącu prezentuje swoich wykonawców.