BUDOWLANE


Buildex


881 Seventh St., Mississauga, Ont. L5E 1P2 
tel. (905) 990 - 0856  cell: (647) 895 - 4023  fax (905) 990 - 0718
e-mail: buildex@sailfree.com

 

Naprawy,  przebudowa i nowe konstrukcje betonowe
Metal cladding
Rysunki i projekty budowlane
Konsultacje, wyceny