Jerzy Kołacz

Artysta
malarz i grafik

Urodzony w Polsce w 1938 r., Jerzy Kołacz ukończył w 1962 r. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował malarstwo w pracowni profesora Wojciecha Fangora,  dyplom otrzymał w pracowni profesora Henryka Tomaszewskiego.

W Kanadzie osiadł w 1978 r., będąc już dojrzałym twórcą ze znacznymi osiągnięciami zawodowymi i artystycznymi. Swoje prace, obok Polski, wystawiał w wielu krajach: w Niemczech, Austrii, Czechach, na Węgrzech, w Holandii, Anglii, Danii, Belgii, Szwecji, USA, Kanadzie i Indiach, już od 1963 r. począwszy. 

Communication World zaliczył go w poczet dziesięciu najlepszych ilustratorów świata.

Kołacz jest laureatem wielu nagród za prace malarskie i graficzne, wśród nich srebrnych i złotych medali, dyplomu zasługi Torontońskiego Klubu Kierowników Artystycznych (1981 - 1991), nagrody Communication Arts w 1979 r.

Jego prace publikowane byy m. in. w takich periodykach, jak:

Avenue
Businessweek
Boston Globe
Canadian Business
Ca M'Interesse
Chatelaine
City
City Woman
Commentator
Enroute
Executive
Esquire
Financial Post
Financial Times
Globe&Mail
Homemakers
Internatinale Wildlife
Quest
Report on Business
Rolling Stone
Saturday Night
The Progressive
Toronto
Toronto Life
Toronto Star
World Magazine
a także w czasopismach:

angielskich
szwajcarskich
hiszpańskich
portugalskich
norweskich
szwedzkich
australijskich
kolumbijskich
kolacz4.jpg (16281 bytes)

włoskich
francuskich
niemieckich
izraelskich
tajwańskich
w Hongkongu
Malezji
Japonii
w Płd. Afryce

kolacz3.jpg (14299 bytes)
Jego sztuka była przedmiotem omówień w czasopismach fachowych: American Illustration i Communication Business w USA, w Graphis w Szwajcarii, Idea Magazine w Japonii, oraz Projekt w Polsce.
Malarstwo jest jednak  najważniejsze w jego twórczości. Tworzy kompozycje abstrakcyjne. Artysta poszukuje czystej formy. I chociaż są one bardzo osobiste zostawiają odbiorcy rozległe możliwosci interpretacji:

"Bez tytułu" 
techniki mieszane na płótnie 81" x 69"

"Safari"
techniki mieszane na płótnie 172cm x 203cm

Miał wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw tak w Europie jak i w Ameryce, a jego prace znajdują się również w zbiorach prywatnych, oraz w zbiorach poważnych instytucji  kanadyjskich.

Jerzy Kołacz jest nie tylko praktykującym grafikiem i malarzem, ale i wykładowcą Ontaryjskiego College of Art.