Danuta Bubel  

 

Danuta Bubel

pisarka chrześcijańska,
działaczka kultury 

Urodzona  w Warszawie, zamężna; córka i syn. Studiowała na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Już w czasie studiów  zajmuje się działalnością kulturalno - oświatową. Ideowo przeciwna reżimowi, odmawia wstąpienia do organizacji młodzieżowej i partii. Publikuje poezję i artykuły  w prasie religijnej pod pseudonimem "Jac". W Kanadzie od 1962, po wyjściu za mąż za Józefa Bubela. Współpracuje z prasą polonijną w USA i Kanadzie. W Stanach  poblikuje tomik poezji "Spotkanie z Bogiem". W 1986r. w Toronto wydaje powieść "Ostatnia próba".

Na stronie internetowej Danuty Bubel - "Scriptura" można zapoznać się dokładniej z następującymi  utworami pisarki:
Trylogia:
I. Wybór życia  II. Kiełkujace ziarno  III. Blask żniw
oraz
"Kapłaństwo złotego ołtarza"
"Bon-ton z morałem"
"Święć się Imię Twoje"
"Nadchodzi Władca Dziejów"
"Z Bogiem po świecie" -
wydanie albumowe z pięknymi ilustracjami
"Skromny tomik poezji"

e-mail: dbubel@connect.ab.ca