Zofia Kata
Hamilton

Urodzona we Lwowie. Kiedy miała 6 lat zmuszona była z rodzicami wyjechać na Ziemie Zachodnie Polski. Młodość i pierwsze lata dojrzałości spedziła w okolicach Jeleniej Góry, skąd w 1974 r. wraz z mężem i dwiema córkami przybyla do Kanady. Poszukując szerszych, poza rodzinnymi, kontaktów, Zofia Kata zaczęła śpiewać (z całą rodziną) w hamiltońskim chórze "Symfonia". Oboje z mężem zaczęli również działać przy organizacjach różnych kulturalnych imprez. Wkrótce też włączyli się  do pracy w Kongresie Polonii Kanadyjskiej Okręgu Hamilton i nastepnie w Radzie Polonii Świata. Pani Zofia nawiązała współpracę z miejscową gazetą "Między nami" oraz z Radiem Polonia. Włączyła się czynnie do akcji zbierania funduszy na odbudowę Cmentarza Orląt Lwowskich, która trwa nieprzerwanie już od kilku lat. Jest również autorką i organizatorka zbiórki pieniężnej na reaktywowanie - po 70 latach milczenia - "Gazety Lwowskiej".
Jej współpraca z radiem zaowocowała licznymi audycjami popularno-naukowymi m.in. o Marii Curie-Skłodowskiej, o Adamie Mickiewiczu, o Fryderyku Chopinie, a ostatnio o życiu i działalności mecenasa Władysława Siły-Nowickiego. Organizuje na terenie Hamilton liczne występy artystyczne i wystawy, propagujące i przedstawiające historię i kulturę Polski. To dzieki obojgu pp. Kata w hamiltońskim  ratuszu  ustawiona została "Polska Gablotka" i ostatnio odsłonięto tamże Tablicę Pamięci Narodowej.
Pani Zofia jest stałą korespondentką polonijnych gazet: "Związkowiec", "Głos Polski", "Gazeta" i "Między Nami".
Oboje pp. Kata otrzymali wiele wyróżnien, wśród których jest Medal ministra Kultury i Sztuki w Polsce "Zaslużony dla Kultury Polskiej", Medal Brygidians wydany przez Kapitułę św. Brygidy w Gdańsku, Honorowe Członkostwo Związku Śpiewaków Polskich w Ameryce. W 1997 r. oboje zostali też wyróżnieni przez kanadyjski dziennik wydawany w Hamilton: "Spectacor" za wzbogacanie życia kulturalnego w tym mieście.

Obecnie p. Zofia opracowuje 50 letnią historię chóru "Symfonia". Jest Vice Przewodniczącą nowopowstałego Ogniwa Nr.18 Federacji Polek w Kanadzie. Działa również w Kole Polek ZPK Grupa 2.

Adres:
57 Congress Crescent
Hamilton, Ontario
L8K  6C5