Jacek Kozak

 

 

Jacek Kozak

Dzienikarz, historyk

 
Urodził się w Gdańsku w 1948 roku, ale - ku jego wielkiemu żalowi - od trzeciego roku życia przebywał na emigracji w Warszawie. Potem nastąpił kolejny wyjazd na pięć lat do Karachi w Pakistanie, w charakterze syna pracownika polskiego przedstawicielstwa handlowego w tym kraju. 

Ukończył studia anglistyczne na Uniwersytecie Warszawskim i w ćwierć wieku później studia z zakresu historii Kanady na University of Toronto. Od 1972 roku pracuje w zawodzie dziennikarskim.
Po dziesięciu latach uprawiania tego zawodu w PRL (jako etatowy dziennikarz miesięcznika “Radar” i współpracownik m.in. “Filmu”, “Ekranu”, “Na przełaj”, “Dookoła świata” i innych czasopism) wyjechał do Francji, a następnie do Kanady. Z Toronto współpracowal z polskojezyczną rozgłośnią Radio Canada International, a następnie w latach 1985-88 był jej etatowym pracownikiem w Montrealu. W latach 1988-90 pracuje w rozgłośni Voice of America w Waszyngtonie. Po powrocie do Toronto nawiazuje na sześć lat współpracę z “Gazetą”, przez rok wydaje “Tygodnik Torontoński”, a obecnie jest redaktorem działu informacji kanadyjskich w “Dzienniku” i zapewnia codzienny poranny przegląd infomacji o wydarzeniach w Kanadzie słuchaczom “Radia 7”.
Jego najważniejsze zainteresowania dzienikarskie to publicystyka na tematy polityczne i społeczne Kanady, dzieje Kanady, felietonistyka polonijno-kanadyjska oraz krajoznawstwo Kanady.

Na stronach Polonia Life Jacek Kozak ma swoje miejsce w działach: Moja Kanada i Galeria pod Bobrem.

Własna strona internetowa:
www.jkozak.ca, gdzie można znaleźć e-mail Autora.