Aleksander Rybczyński

Historyk sztuki
Poeta,
Dziennikarz

Wiersz dla Piotra Skrzyneckiego

tak tak - tak tak
tak tak - tak tak
tak tak - tak tak
tak tak - tak tak

miesiące
lata
pokolenia

pociągi nie zatrzymują się już
na żadnej stacji
niebo podrywa
walizki chmur
nie dzieje się nic
tylko czas
krąży wokół osaczonych

dokad biegniesz martwe serce
w jakiej ranie
znajdziesz przytułek

w milości
jej jasnym wątłym płomyku

w ciemności
skąd wydostaje się słowo prawdy

pochowaliśmy dłonie
w ciepłym uścisku
lecz tajemnica
nie będzie wypowiedziana

Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Obecnie mieszka w Toronto. Obok poezji zajmuje się krytyką artystyczną i pracą dziennikarską. Jest autorem wielu publikacji w prasie krajowej i emigracyjnej.
Od roku 1986 należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
Od 1993 redaguje "List oceaniczny", nieregularny kwartalnik literacki, który do roku 2000 ukazywał się jako dodatek literacki torontońskiej "Gazety".

Dotychczas wydane książki poetyckie:
"Jeszcze żyjemy" - Wydawnictwo Literackie, Kraków 1982,(I nagroda w konkursie "Nowego Wyrazu" na nie publikowany zbiór wierszy, 1979) nagroda im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy debiut, 1983.
"Przejście dla pieszych" - Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1986,
"Naprzeciw Atlantyku" - Libertas, Kraków 1986,
"Podróż dookoła świata" - poemat, wydanie bibliofilskie, Kraków 1987,
"Zmiany miejsca" - Towarzystwo Zachęty Kultury, Katowice 1993,
"Zmiany czasu" - Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 1993,
"Znaki na niebie" - Toronto Center for Contemporary Art, Toronto 1995
"Strony świata" - Fundacja Nowosielskich, Kraków, 1998
"Czułe miejsca"- Mordellus Press, Berlin, 1998
"Światłoczułość" - F.Patrick Press, Toronto, 2001