Stefan Wlodarczyk

autor książki
pt. "Blaski i cienie"
wydanej w Toronto
w 1998r.

 

Książka jest autobiografią autora, opartą na faktach i własnych doświadczeniach, jak mówi o niej sam Autor. Niezwykle bogato ilustrowana zdjęciami. Począwszy od 1938r aż prawie po dzień dzisiejszy. Zdjęcia o wartości historycznej obrazują nie tylko życie osobiste Autora, czas wojny, niewoli, ale i ważne współczesne wydarzenia  jak np. budowę kościoła sśw. Maksymiliana Kolbe w Mississauga, czy kolejne etapy budowy Polskiego Centrum Kultury. Bogata ilustracja wraz z mapkami frontowej drogi, jaką przeszedł Autor.
Książka napisana z humorem, ale przesiąknięta wartościami nadrzędnymi: patriotyzmem, miłością do rodziny, przyjaźnią...

Dzisiaj Stefan Włodarczyk mieszka w Brampton i jest już na emeryturze

4 Glenfield Cres.
Brampton, Ont. L6S 1W2
Canada
Tel. (905) 791 - 1662