13 kwietnia  2004

Polak Wyróżniony  Międzynarodową Nagrodą

 

          W kwietniu 2004  prof. Karol Pelc został uhonorowany w Waszyngtonie pierwsza nagroda Międzynarodowego Związku Menadżerów Technologii ( IAMOT) , który zrzesza kilka tysięcy naukowców  z wielu krajów świata zajmujących się problemami związanymi z wynalazczością, badaniami przemysłowymi i ich wydajnością. Z tej okazji Karol Pelc wygłosił także wykład  nawiązujący do zainteresowań technologia przez  osiemnastowiecznego ekonomistę Adama Smitha, którego uważa się za ojca teorii kapitalizmu.  Zarządzanie  badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi jest  stosunkowo wąską dziedziną, która jednak odgrywa wielkie znaczenie przy planowaniu inwestycji w rozwój techniki i wynalazczości. Podstawą do wyróżnienia prof. dr. Pelca , była ilość i jakość jego  naukowych  publikacji opublikowanych w ciągu ostatnich 5ciu lat  w najbardziej znaczących czasopismach ekonomicznych w tej właśnie dziedzinie. Okazuje się , że z kilku tysięcy członków Związku Menadżerów Technologii , właśnie Polak,  prof. Karol Pelc napisał najwięcej ważnych prac naukowych. Przy tej okazji warto się przyjrzeć karierze naukowej prof. Pelca i jego drodze z Częstochowy, gdzie się urodził do Houghton w stanie Michigan gdzie ostatnio wykłada na Michigan Technological Uniwersity.

           W roku 1952 Karol. Pelc skończył z wyróżnieniem  liceum im. Sienkiewicza w Częstochowie. Wybrał wtedy Wydział Elektroniki, zwany wówczas Wydziałem Łączności,  na Politechnice Wrocławskiej,  który ukończył z wynikiem celującym ze stopniem magistra inżyniera.. Na Politechnice Wrocławskiej  studiował konstrukcje lamp elektronowych  i przyrządów pomiarowych. Po studiach przez kilka lat był dyrektorem technicznym instytutu produkującego przyrządy dla przemysłu energetycznego.  W początku lat 60-tych Karol Pelc uzyskał stypendium na słynnym Uniwersytecie w Uppsali, w Szwecji , gdzie także otrzymał stopień doktorski  z elektroniki w Instytucie Fizyki Doświadczalnej. Po powrocie do Polski,   Karol Pelc zainteresował się dziedziną, która stanowiła pomost miedzy naukami ekonomicznymi i inżynierskimi, a mianowicie t.zw. prognostyką techniczna, czyli badaniem społecznych i ekonomicznych konsekwencji wprowadzenia wynalazków i nowych produktów. W tej właśnie dziedzinie  Karol Pelc otrzymał drugi doktorat tym razem z  ekonomii. Od zarania swej kariery naukowej, Karol Pelc wiele publikował, głównie w języku angielskim, dzięki czemu  zaczął być znany nie tylko w Polsce ale także za granicą.  Już w roku 1981 dr. Karol Pelc został zaproszony na wykłady w Indiach w Instytucie Technologii w Bombaju,  a w latach 1983-84 był  związany z  Międzynarodowym Instytutem  Analizy Systemów w Laxenburgu (Austria).

          W roku 1985 Karol Pelc otrzymał pozycję profesora na Michigan Technological Uniwersity, gdzie wykłada do dzisiaj. Jego międzynarodowa reputacja powoduje, że zwykle dzieli swój czas między wykładami w USA a wykładami na innych wiodących uniwersytetach na świecie. W ciągu kilku ostatnich lat, Karol Pelc był zapraszany na wykłady  w  Anglii, Japonii, Finlandii, Chinach  a także w Polsce w Wyższej Szkole Przedsiebiorczosci i Zarządzania im L. Kożmińskiego w Warszawie. Karol Pelc zasiada także w redakcjach wielu czasopism naukowych i jest autorem ponad 100  publikacji w tym trzech własnych książek i ma  udział w 15 innych wspólnych wydaniach książkowych.

          Osiągnięcia naukowe Karola Pelca wynikają  z różnorodności jego wykształcenia, zarówno inżynierskiego jak i ekonomicznego. Takie wykształcenie, poparte dobrą wiedzą matematyczną pozwala mu stosować ścisłe  metody inżynierskie do nauk ekonomicznych i socjologicznych, co czyni jego publikacje oryginalnymi i uznawanymi nie tylko wśród ekonomistów ale także wśród menadżerów wielkich korporacji. Tu trzeba dodać, ze prof. Pelc przez kilka lat prowadził także wykłady z dziedziny zarządzania badaniami naukowymi  posługując się telewizją satelitarną. Słuchaczami a raczej zdalnymi  widzami  jego wykładów byli menadżerowie z takich firm jak Ford, Chrysler, General Motors, IBM, Motorola etc.

Historia życia  osobistego  prof. Pelca jest także bardzo interesująca i moralnie budująca. Matka Karola Pelca, katoliczka ,  w okrese hitlerowskiej okupacji zaadoptowała kilkuletnią żydowską dziewczynkę ratujac ja od smierci lub obozu.
          Karol Pelc wielokrotnie podkreślał, że w uratowaniu życia jego przybranej, żydowskiej siostry, brały udział, poza jego matką, dziesiątki  Polaków-Katolikow, którzy wiedzieli, że za współpracę w pomocy Zydom  grozi im samym i ich rodzinom śmierć. Ojciec Karola Pelca, jeniec wojenny z 1939 r. został zamordowany przez sowietów w Ostaszkowie.. Prof. Pelc utrzymuje ścisłe kontakty z Polską, głównie z Wrocławiem, gdzie spędził swą młodość, ożenił się  i zaczynał swa karierę naukową. Prof. Karol Pelc jest żonaty z  wrocławianką,  Ryszardą Pelc, która ukończyła we Wrocławiu  studia polonistyczne a na emigracji publikuje często w polonijnych czasopismach wrażenia ze swych podroży do egzotycznych krajów (Pani Ryszarda Pelc publikuje i na stronach Polonia Life swoje reportaże z podróży w dziale: Obrazki z Podróży. - dopisek redakcji) jak i wywiady z interesującymi Polakami. Jest ona takze poetką a jej wiersze zostały opublikowane w kilku amerykanskich antologiach poezji.  Syn K. Pelca,  Dariusz Pelc, ożeniony z Polka, mieszka we Francji gdzie jest koncertowym pianistą i profesorem fortepianu.


Prof. Karol Pelc (z prawej) w czasie wręcznia nagrody

          Prof. K. Pelc i jego rodzina sa tylko jednym z wielu przykładow tego, ze Polacy za granicą są cenionymi fachowcami i osiagają zawodowe uznanie. Niestety prasa zarowno krajowa jak i emigracyjna chetniej pisze o ludziach  zatrudninych przy sprzataniu domow lub przy usuwaniu azbestu.

          Życiorys naukowy Prof. Karola Pelca jest dostępny w języku angielskim  w Internecie pod adresem: http://www.sbea.mtu.edu/kipelc/ 

Dr.inż. Jan Czekajewski
Członek Polskiego Instytutu Naukowego (PIASA) w Nowym Jorku