List od Pana Wilka Markiewicza

 

Szanowny Panie Redaktorze!

 

W tytule "Nowego Kuriera" jest zamieszczony rok założenia 1972. Nie poinformowani czytelnicy "Nowego Kuriera" wywnioskują, że "NK" jest założony w r.1972, a kto założył – nie wiadomo.

 

Założyłem "Kurier polsko -- kanadyjski" w r. 1972, jako pierwszą polonijną gazetę prywatną, która  w r. 1986 lub 7, po zmianie właściciela, zmieniła swoją nazwę na "Nowy Kurier". Nie

zareagowałem bo mi nie zależało specjalnie jaką zmianę nazwy wprowadzą nowi właściciele, jak długo pewna ciągłość będzie zachowana, a ja pozostanę w stopce redakcyjnej jako założyciel. Teraz i to zostało usunięte.

 

Poradziłem się adwokatów, którzy mi powiedzieli, że nowi właściciele mogą zrobić co im się podoba, zignorować historię, o ile nie było gwarancji w umowie. Istotnie nie interesowałem się tą sprawą; jak mogłem przypuszczać, że ktoś po latach zechce usunąć z pamięci istnienie Wilka Markiewicza z jego owocem pracy? Mądry Polak po szkodzie...

 

Teraz pragnę tylko zawiadomić, że poważna pozycja polonijna jest po prostu wymieciona z pamięci i to w  samym organie założyciela. Czy zmianą nazwy można wyeliminować jakąkolwiek lub czyjąkolwiek

przeszłość? Chyba nie. Pozostawiam osąd publicznej opinii.

 

-wilek markiewicz-

 

....................................

 

Szukam poparcia w tej sprawie u wszystkich interesujących się polonijnymi mediami. Domagam się by tytuł "Nowy Kurier" był uzupełniony podtytułem "poprzednio Kurier Polsko - Kanadyjski" z adnotacją "Założyciel: Wilek Markiewicz" i to bez spacerów tam i nazad, niedopuszczalne w szanującej się prasie. Chodzi tu nie tylko o ambicję osobistą, lecz o autentyczną dokumentację.

 

Z góry dziękuję  -wilek markiewicz-