Pan Czesław Dondziłło z PAP poprosił nas o rozpowszechnienie apelu prof. A. Targowskiego w imieniu polskich uczonych w sprawie wejścia Polski do Unii. Poniżej więc publikujemy ów apel.

Prof. dr inż. Andrzej Targowski, informatyk z Western Michigan University, Prezes Światowej Rady Badań nad Polonią, nadesłał tekst apelu w którym zwraca się do naukowców na świecie i w kraju o poparcie naszego akcesu do UE.

APEL POLSKICH UCZONYCH O POPARCIE WEJŚCIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

          My pracownicy nauki rozsiani po całym świecie popieramy wejście Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Po Chrzcie Polski w 966 r. jest to Bierzmowanie Polski, wielki optymistyczny moment w trudnej Historii naszej Ojczyzny.

          My „Filareci i Filomaci XXI w.” musimy dziś zająć stanowisko w sprawie podjęcia kolejnej, koniecznej pracy od podstaw i organicznej w Polsce przy pomocy najbardziej zaawansowanej w świecie Cywilizacji Zachodniej, którą m. in. reprezentuje Unia Europejska.

          Pracując w nauce światowej wiemy, co jest postępowe, a co jest zacofane, ta znajomość wynika z naszych zawodów i doświadczeń życia na Obczyźnie i z licznych kontaktów z Polską. Stąd wiemy, że nie ma idealnych rozwiązań dla kryzysowej sytuacji w Polsce. Samo wejście Polski do Unii Europejskiej nie rozwiąże tego kryzysu, ale pozostawienie Polski samej sobie będzie olbrzymim, niewybaczalnym błędem.

          Kiedy większość państw Europy Centralno-Bałtyckiej wejdzie do UE, Polsce pozostanie sojusz z Rosją, Ukrainą i Białorusią. Na dobrą sprawę, ten raz już praktykowany sojusz w ramach RWPG, wymagałby wyjścia Polski z NATO.  Oznaczałoby to cofnięcie zegara postępu i zupełne, polityczne zmarnowanie polskiej transformacji po upadku PRL.

          Korzyści wejścia Polski do UE przewyższają ujemne skutki, których nie negujemy, ale które są nieuniknione w tego rodzaju integracji. Standardy i praktyka najbardziej zaawansowanych państw świata jakie wchodzą do UE powinna mieć pozytywny wpływ na styl polskiej polityki i pozostałe dziedziny życia społeczno-gospodarczego.

          Nie zapominajmy o tym co powiedział nasz Wielki Papież i Rodak Jan Paweł II w Parlamencie Włoskim w 2002 r. Mówił On o „potrzebie ostatecznego przekreślenia podziałów w Europie i poświęcenia wszystkich wysiłków dla budowania wspólnego europejskiego domu, w którym znajdą się wszystkie demokratyczne narody”. Jest to bardzo czytelne poparcie wejścia Polski do UE. Nie wystarczy chwalić się polskim Papieżem, czas najwyższy usłyszeć  Jego mądre posłania i w praktyce nie działać przeciwko Niemu.

          Światły Polak, świadomy wyzwań i przeciwności ale dobrze życzący swej Ojczyźnie będzie głosował TAK w czerwcowym referendum

          Wzywam członków Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku i członków Polskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie i innych naukowców rozsianych po świecie - w tym i z Polski - do wypowiedzi i zdeklarowania się pod tym apelem, na „łamach” elektronicznej witryny polonijnej Polskiej Agencji Prasowej http://polonia.pap.com.pl

e-mail: polonia_dla_polonii@pap.com.pl

          Dokumentacja tego Apelu będzie świadczyć o naszym wkładzie w dobro Ojczyzny, jak kiedyś życiem świadczyli polscy żołnierze „Błękitnej Armii” w I wojnie światowej.  Dziś informatyka ratuje nasze życia.

          Media polonijne zachęcam do upowszechnienia tego Apelu, aby jak najgłośniej odbił się w  świecie i uruchomił nasze pozytywne myślenie na rzecz Ojczyzny w godzinie próby.

Prof. Dr inż. Andrzej Targowski, USA, 15 stycznia 2003 r.