List z Toronto

Enigma i Matematyka dla klasy 11
czyli
Zło nie zna granic

          Nasza najmłodsza córka jest w klasie 11 szkoły średniej w Toronto, nic więc dziwnego, że od nowego roku szkolnego najwięcej czasu poświęcam na ‘studiowanie’ tego co jest w podręcznikach szkolnych z matematyki dla klas 11-tych. W prowincji Ontario jest dla każdej klasy kilka podręczników szkolnych i nauczyciel sam wybiera, z którego podręcznika będzie korzystał. Z podręczników tych nie można się nauczyć matematyki, ale można się nauczyć rozwiązywania typowych zadań, aby zaliczyć test. (Szerzej na ten temat piszę w artykule p.t. ‘ Matematyka czy Rachunki ?’, który ukaże się w następnym numerze Nowego Kuriera). Niestety z podręcznika, który wybrał nauczyciel naszej córki, trudno jest nawet nauczyć się rozwiązywania typowych zadań, więc musieliśmy wziąć inny podręcznik. Mój wybór padł na podręcznik Mathematics 11, wydany przez wydawnictwo Nelson. Rzeczywiście jest to przystępnie napisany podręcznik, zadania są dobrane w sposób przemyślany, w miarę interesujące. Zresztą najlepszą oceną tej książki do Rachunków, jest to, że córka nasza, tylko z niej korzysta, a do ‘swojej’ książki już prawie nie zagląda. Wszystko więc wyglądało dobrze, aż tu nagle na str. 218 czytam i oczom nie wierzę. Pod zdjęciem maszyny Enigma znajduje się następujący tekst:

„This is the Enigma machine, which the Germans used to send coded messages during World War II. However, the Germans did not know that the British cracked the code, and were able to read the secret messages. Historians say that this shortened the war by about two years”.

Co można przetłumaczyć:

„To jest zdjęcie maszyny Enigma, której Niemcy używali do przesyłania zakodowanych meldunków podczas II wojny światowej. Ale Niemcy nie wiedzieli o tym, że Brytyjczycy rozszyfrowali ten kod i dzięki temu znali wszystkie tajne meldunki wysyłane przez Niemców. Historycy uważają, że to skróciło wojnę o prawie dwa lata”.

Pod tym tekstem jest zdjęcie profesora Alfreda J. Menezes, z Uniwersytetu w Waterloo, specjalisty od kodowania. Ponieważ jestem z wykształcenia matematykiem, przepracowałem łącznie ze studiami prawie 26 lat na Uniwersytecie Warszawskim na Wydz. Mat. – Fiz., więc zabolało mnie to bardzo, bo pamiętamy, że to nie kto inny ale polscy matematycy roszyfrowali tą maszynę kodującą. Nie miejsc tu i czas, aby roszyfrowywać teraz, kto i komu zależało na tym, aby sponiewierać ogromny wysiłek polskich matematyków, Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. a za bohaterów uznać bliżej nieznanych fachowców angielskich. Ale fakt jest faktem, że puszczono w świat ‘nową wersję o maszynie Enigma’, gdzie często o Polakach w ogóle się nie wspomina. Zainteresowanych szczegółami tej historii i tego fałszu zachęcam, aby na internecie znaleźli informacje bardziej szczegółowe na te tematy. M.in. warto zapoznać się z dokumentacją gromadzoną przez Kongres Polonii Kanadyjskiej na www.kpk.org.

          Co mamy z tym problemem zrobić ?

          Myślę, że nie powinniśmy tej książki palić na stosie, bo wyrządzimy krzywdę uczniom klas 11-tych. Natomiast  zachęcam rodziców, którzy mają dzieci w klasie 11-ej i korzystają z tego podręcznika, aby zwrócili się do nauczyciela matematyki i dyrektora szkoły z prośbą, żeby oni zarządali zmiany tego fragmentu tekstu w następnych wydaniach tego podręcznika. Matematyka jest tą nauką, gdzie nie ma miejsca na żaden fałsz. Szczególnie więc boli, że w szkolnym podręczniku do matematyki, znalazł się ten fałsz. Drugi argument w rozmowach z nauczycielami, to problem autorytetu najpierw nas rodziców, a potem szkoły. Nie wychowamy dobrze naszych dzieci, jeżeli w szkole będą się dowiadywać rzeczy, które są nieprawdziwe, i to na lekcjach matematyki, ‘królowej nauk’. Odpowiednie protesty powinny być skierowane także do wydawnictwa Nelson (www.nelson.com) oraz do Ministerstwa Edukacji. Powody umieszczenia tego fałszu w podręczniku szkolnym do matematyki mogą być różne. Nie będziemy tego tutaj rozszyfrowywać. Ale dziwne jednak wydaje mi się to, że pod tym fałszem znajduje się zdjęcie profesora uniwersytetu, który jest specjaklistą w dziedzinie kodowania. Napisałem już do niego list, z zapytaniem czy widział tą stronę w podręczniku i czy wie kto naprawdę rozszyfrował Enigmę.  

          Jako polski matematyk kategorycznie protestuję przeciwko używaniu podręczników szkolnych, a szczególnie podręczników do Matematyki, do propagowania fałszu i kłamstwa na dowolny temat, a szczególnie na temat maszyny Enigma.

          Jako ojciec 4 dzieci ostro protestuję przeciwko wykorzystywaniu podręczników i przedmiotów szkolnych, a szczególnie Matematyki, do uczenia dzieci fałszu i kłamstw, zamiast prawdy.

          Jak widać zło nie zna granic i można je spotkać nawet w podręczniku szkolnym do Matematyki !

         

Dr Emanuel Czyżo