Z galerii autorki

Serwisy

Rozmaitości

Od Czytelnikow

Jan Czekajewski

Polska służebnicą cudzą.

(W sprawie wiz amerykańskich dla Polaków).

Polsko, Pawiem narodów byłaś i papuga a teraz jesteś służebnicą cudzą…. napisał kiedyś , polski wieszcz, Juliusz Słowacki w poemacie „Grób Agamemnona”. Trudno o lepsze odkreślenie odnoszące się do dzisiejszych czasów, kiedy Polaków starających się o wizy turystyczne w konsulatach amerykańskich traktuje się właśnie, jako służebnice cudze.
Kiedyś było inaczej.
Kiedy 44 lata temu starałem się o wizę emigracyjną do USA będąc azylantem w Szwecji, konsul amerykański w Sztokholmie dzwonił do mnie osobiście z zapytaniem dlaczego się z wyjazdem ociągam. Pytał się, czy mógłby mi w czymś pomóc?
Jakże czasy się zmieniły. Dzisiaj Polacy, sojusznicy Ameryki są traktowani obraźliwie, mimo że wysłali swych żołnierzy do Iraku, wojny zasadniczo niepotrzebnej i przegranej, a dzisiaj nadstawiają głowy w odległym Afganistanie dla sprawy, której nawet Amerykanie nie potrafią zrozumieć ani wytłumaczyć.
Nie zawracałbym sobie głowy sprawami wiz amerykańskich, gdyż od blisko czterdziestu lat jestem obywatelem amerykańskim i tu w US żyją moje dzieci i wnuki.
Niestety wypadki ostatnich tygodni spowodowały, że otarłam się o rzeczywistość osób, którym bez uzasadnionego powodu wizy amerykańskiej odmówiono.
Otóż trzech moich młodych współpracowników, „rzeczywistych”, urodzonych Amerykanów, Tim, Ken i Mike , podróżując w ramach delegacji służbowych, poznali i ożenili się z cudzoziemkami.
Ken , ożenił się z Białorusinką z Mińska, Mike ożenił się z Japonką, a Tim, ożenił się z Polką z Łodzi.
Interesująca jest sprawa Tima.
Tim podróżując wielokrotnie do Polski przyczynił się do milionowych zamówień aparatury naukowej zakupionej z naszej firmy przez polskie uniwersytety. Jego żona, naukowiec, biochemik przyjechała do USA, jako legalna emigrantka i jest aktualnie w piątym miesiącu ciąży. Tim jest wartościowym pracownikiem, który w przeszłości podróżował do wielu krajów włączając w to Polskę, Rosję, Czechy, Arabskie Emiraty, Białoruś i Wietnam, Gdziekolwiek Tim podróżował sławił amerykańską demokrację i wolności z jakich każdy obywatel amerykański korzysta. Niestety teraz, kiedy odmówiono wizy czasowej (visitors visa) dla jego teściowej, która miała się opiekować jego żoną w ostatnim miesiącu ciąży i mającym się urodzić dzieckiem, będzie trudno Timowi sławić, że żyje w kraju, który szanuje jego przekonania do wolności. Powodem odmowy było, standardowe biurokratyczne porzekadło, że starsza pani „nie udokumentowała wystarczająco, że wróci do Polski”. Nie różni się ten zwrot, od komunistycznego sloganu, z jakim odmówiono mnie i tysiącom innym Polakom polskiego paszportu w latach PRL-u z adnotacją:
„ Odmawia się z ważnych powodów państwowych”. Tim zarabia ponad $100,000 rocznie i 60-cio letnia teściowa nie myśli o odbieraniu pracy bezrobotnym Amerykanom. Dokumenty o jej stanie finansowym w Polsce i uzasadnienie, że nie będzie żadnym obciążeniem dla podatników w USA nie stanowiły żadnego zainteresowania dla młodych biurokratów w amerykańskim konsulacie w Warszawie. Nawet listowne poparcie od senatorów z Ohio, nie wpłynęło na ich odmowną decyzję.
Tima teściowa nie zamierza emigrować do USA. W Polsce czuje się doskonale, ma mieszkanie, samochód i emeryturę, natomiast w Ameryce nie znając języka anielskiego czułaby się obco. Stara kobieta chciała odwiedzić i pomóc córce jedynaczce, która spodziewa się pierwszego dziecka.
Tim jest zdziwiony i zawiedziony tą decyzją konsulatu amerykańskiego w Warszawie, ponieważ teściowa jego kolegi Kena, Białorusinka, dostała baz żadnych kłopotów wizę amerykańską w identycznej sytuacji, właśnie w celu opieki nad ciężarną córką.
Tim, który kiedyś był na Białorusi, zna dramatyczną sytuację w tym kraju i desperację Białorusinów, aby się wyrwać z reżymu Łukaszeniki. Niemniej Białorusini mają widocznie specjalne przywileje w porównaniu z NATO-wskimi sojusznikami, Polakami, aczkolwiek nie jest mi wiadomo aby Białoruska Armia walczyła ramię przy ramieniu z amerykańskimi żołnierzami w Iraku i Afganistanie. W sumie, odnosi się wrażenie, że przyjaciele Stanów Zjednoczonych są traktowani gorzej od innych przez amerykańskich biurokratów. Szereg obywateli byłych krajów komunistycznych, gorzej finansowo sytuowanych niż Polacy, przykładowo Węgrzy, Słowacy, Słoweńcy, Litwini i Łotysze nie wymagają wizy amerykańskiej dla krótkich podróży turystycznych.
Odnosi się wrażenie, że urzędnicy konsulatów amerykańskich w Polsce mają odgórne zalecenie odmawiania wiz, aby udokumentować, że procent wysoki odmów uzasadnia utrzymanie statusu wizowego dla Polaków. Fakt że Rząd Polski z tym stanem rzeczy się zgadza bez oficjalnego protestu, jest także ubliżający. Nie mam specyficznej rady jak zmienić tą sytuację, ale przynajmniej w związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, obywatelom amerykańskim polskiego pochodzenia radziłbym brać sprawę wiz dla Polaków, jako najważniejszą. Zostawmy sprawę małżeństw gejów innym do walki. W pewnej mierze jest to sprawa honorowa. Wypowiedzi Prezydenta Obamy, że sprawy wizowe należą do Kongresu są mało przekonywujące. Natomiast dla Rządu Polskiego mała rada. Już czas aby podnieść się z kolan. Lizanie butów satrapów na Kremlu, przez władców PRL-u miało kiedyś pewien sens, ale Waszyngton nie jest Kremlem i tutaj się nie nagradza, ale pogardza lizusami. Sprawa wiz dla Polaków jest tego najlepszym przykładem.

Dr. inż. Jan Czekajewski
Columbus, Ohio, USA
e-mail:JanCzek@aol.com


Poznań, 12 maja 2012 r.

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie
Akademickiego Klubu Obywatelskiego
im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
w sprawie zwrotu wraku rządowego samolotu Tu 154M 101

W wystąpieniu sejmowym z 13 kwietnia 2012 roku premier Donald Tusk otwarcie przyznał, że dotychczasowe inicjatywy zmierzające do odzyskania przez Państwo Polskie wraku rządowego samolotu Tu 154M 101, który rozbił się przed dwoma laty na terytorium Federacji Rosyjskiej - podejmowane “na poziomie prokuratury, ministra spraw zagranicznych, rządu, prezydenta” - zakończyły się całkowitym fiaskiem. Jako przyczynę wskazał nierzetelność i brak dobrej woli po stronie rosyjskich “partnerów”, wymieniając z nazwiska prezydenta Miedwiediewa.

W tej sytuacji zdumiewa jednoczesne wezwanie premiera, by Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nie rozpatrywał projektu uchwały apelującej do władz Rosji o bezzwłoczny zwrot polskiej własności, oraz fakt, że spotkało się ono z pozytywnym odzewem ze strony większości posłów.

Brak dostępu do szczątków samolotu oraz wszystkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się na jego pokładzie, zwłaszcza tzw. czarnych skrzynek, skazuje polskie organy wymiaru sprawiedliwości i czynniki rządowe na snucie niesprawdzalnych domysłów. Domysły te przedstawiane są następnie opinii publicznej jako pewniki, czego dobitny przykład stanowi przywołane wystąpienie premiera Tuska, w którym czytamy, że katastrofa smoleńska to “katastrofa lotnicza, która nie jest efektem zamachu”.

Twierdzenie to nie znajduje uzasadnienia w danych zawartych w raporcie MAK ani w ustaleniach Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego - które zostały poddane krytycznej analizie przez ekspertów Zespołu Parlamentarnego ds. Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej - ani tym bardziej w zachowaniu władz Rosji. To ostatnie pozostaje bowiem w jaskrawej sprzeczności z usilnie lansowaną przez oficjalną propagandę tezą o nieszczęśliwym wypadku zawinionym przez jego ofiary, równoznaczną z wykluczeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności służb rosyjskich. Jeżeli taka jest prawda, to jaki sens ma ukrywanie, fałszowanie i niszczenie przez Rosjan dowodów własnej niewinności?

Tylko dokładne, zgodne z obowiązującymi w cywilizowanym świecie standardami zbadanie wszystkich szczegółów katastrofy przez międzynarodową komisję, złożoną z niezależnych i bezstronnych (tj. niezwiązanych z organizacją tragicznego lotu) ekspertów, rozwiać może nasuwające się w tej sprawie wątpliwości.
Jeżeli premier rzeczywiście uważa obecne władze na Kremlu za autokratyczne i wrogie Polsce, jak to wyraźnie stwierdził w wystąpieniu z 13 kwietnia, zrównując dzisiejszy ustrój polityczny Rosji z caratem, to za słowami powinny pójść czyny, a więc realne poparcie jego rządu dla żądania zwrotu własności Państwa Polskiego, przetrzymywanej od ponad dwóch lat przez Federację Rosyjską i szybkie doprowadzenie do powołania międzynarodowej komisji ds. wyjaśnienia katastrofy smoleńskiej.

Przy tylu błędach i graniczących ze złą wolą zaniechaniach polskich władz w sprawie badania przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku, polskiemu premierowi nie przystoi oskarżać zdeterminowanych w dążeniu do prawdy patriotów o zdradę narodowych interesów, by móc samemu odgrywać rolę patrioty.

 1. prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak - UAM - Przewodniczący AKO
 2. ks. dr Adam Adamski Cor - UAM
 3. mgr Przemysław Alexandrowicz - KIK
 4. mgr Mirosław Andrałojć - archeolog
 5. dr Aleksandra Andruszewska - Inst. Wł. Nat. Poznań
 6. mgr Krystyna Andrzejewska - UAM
 7. dr hab. Bartłomiej Andrzejewski - PAN
 8. dr Róża Antkowiak - UAM
 9. prof. dr hab. Wiesław Antkowiak - UAM
 10. prof. dr hab. Barbara Apolinarska - PAN
 11. dr Adam Babula - UAM
 12. dr Lidia Banowska - UAM
 13. dr Arkadiusz Bednarczuk - UAM
 14. prof. dr hab. Leszek Bednarczuk - PAN Kraków
 15. prof. dr hab. dr h.c. Czesław Błaszak - UAM
 16. mgr Janina Błaszak - PP
 17. dr Mirosława Błaszczak-Wacławik - Uniw. Śląski
 18. prof. dr hab. dr h.c. Jacek Błażewicz - PP
 19. dr Paweł Binek - UP Kraków
 20. prof.dr hab. Krystyna Boczoń - UMed
 21. prof.dr hab. Władysław Boczoń - UAM
 22. prof.dr hab. Mieczysława Irena Boguś - PAN Warszawa
 23. dr Krzysztof Borowczyk - UAM
 24. dr inż. Krzysztof Borowiak
 25. ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz - UAM
 26. dr hab. Mariusz Bryl - UAM
 27. prof. dr hab. Jerzy Brzeziński - Uniw. Zielonogórski
 28. dr Krystyna Celichowska - lekarz
 29. doc. dr hab. Bogdan Celichowski - architekt
 30. dr Marek Chabior - Uniw. Technologiczny Szczecin
 31. dr inż. Stanisław Chęciński - Politechnika Wrocławska
 32. prof. dr hab.Adam Choiński - UAM
 33. dr Remigiusz Ciesielski - UAM
 34. prof. dr hab. med. Andrzej Cieśliński - UMed
 35. dr Ewa Ciosek - UAM
 36. dr Elżbieta Czarniewska - UAM
 37. dr Bożena Cząstka-Szymon - WSP Katowice
 38. prof. dr hab. Janusz Czebreszuk - UAM
 39. mgr Zbigniew Czerwiński - radny Sejmiku Wlkp.
 40. dr inż. Stanisław Czopor - leśnik
 41. prof. dr hab. Jacek Dabert - UAM
 42. dr Mirosława Dabert - UAM
 43. mgr Jan Dasiewicz - UAM
 44. dr Maria Dąbrowska-Bąk - UAM
 45. mgr inż. Maria Dolata - architekt
 46. mgr Danuta Anna Domaradzka - UMed
 47. inż. Józef Drausowski
 48. prof. dr hab. Leon Drobnik - UMed
 49. prof. dr hab. Edward Dutkiewicz - UAM
 50. prof. dr hab. Maria Dutkiewicz - UAM
 51. dr Tadeusz Dziuba - poseł na Sejm RP
 52. mgr Sylwiana Firin - Gramowska
 53. dr Jerzy Fischbach
 54. prof. dr hab. Bolesław Fleszar - Polit. Rzeszowska
 55. prof. dr hab. Antoni Florkiewicz
 56. mgr inż. Wojciech Foltyn - rolnik
 57. mgr Bogdan Freytag
 58. dr hab. Jerzy Galina - PAN
 59. mgr Witold Gedymin - UE
 60. dr Grzegorz Gertig - U Med
 61. prof. dr hab. Bożena Górczyńska-Przybyłowicz - UAM
 62. prof. dr hab. Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska - Uniw. Warszawski
 63. prof. dr hab. Witold Grzebisz - UP
 64. mgr Stanisław Grzesiek - artysta plastyk
 65. dr Michał Haake - UAM
 66. dr Zdzisław Habasiński - informatyk
 67. dr Jolanta Hajdasz - nauczyciel akademicki
 68. mgr Iwona Horodecka - kustosz; Biblioteka Raczyńskich
 69. prof. dr hab. Henryk Hudzik - UAM
 70. mgr Eugeniusz Ilmak - Uniw. Zielonogórski
 71. prof. dr hab. Jacek Jackowski - PP
 72. prof. dr hab. dr h.c. Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - UAM
 73. prof. dr hab. Dobrochna Jankowska - UAM
 74. prof. dr hab. Artur Jarmołowski - UAM
 75. prof. dr hab. Jarosław Jarzewicz - UAM
 76. dr Teresa Jerzak-Gierszewska - UAM
 77. prof. dr hab. Marek Jerzy - UP
 78. mgr Jolanta Jasińska - nauczyciel
 79. prof. dr hab. Tomasz Jasiński - UAM
 80. mgr inż. Andrzej Judek
 81. prof. dr hab. Stefan Jurga - UAM
 82. mgr Kazimierz Jósko-Wielgocki - radca prawny
 83. dr Jerzy Kaczmarek - UAM
 84. dr Józef Kapusta - IBiA Warszawa
 85. prof. dr hab. Janusz Kapuściński
 86. dr Zofia Karaszkiewicz
 87. dr Anna Kasprzyk - UAM
 88. prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski - UAM
 89. mgr Iwona Klimaszewska - UAM
 90. prof. dr hab. Bożena Klimczak - UE Wrocław
 91. prof. dr hab. Zdzisław Kołaczkowski - AWF
 92. mgr Izabela Komar-Szulczyńska - UAM
 93. prof. dr hab. Aleksander Kośko - UAM
 94. prof. dr hab. Stanisław Kozłowski - UP
 95. prof. UP dr hab. Henryka Kramarz - UP Kraków
 96. prof. dr hab. Marek Kraska - UAM
 97. prof. dr hab. Tadeusz Marek Krygowski - Uniw. Warszawski
 98. dr Henryk Krzyżanowski - UAM
 99. prof. dr hab. Grzegorz Kubski - Uniw. Zielonogórski
 100. prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk - PAN
 101. dr Dariusz Kucharski - Warsztaty Idei Obywateli Rzeczypospolitej
 102. prof. dr hab. Mieczysław Kujawski
 103. prof. dr hab. Maria Kujawska - UAM
 104. inż. Julian Kulczyński - rolnik
 105.  mgr Ewa Kuleczka - Drausowska
 106. dr Małgorzata Kulesza-Kiczka - lekarz
 107. dr Katarzyna Kulińska - PAN
 108. prof. dr hab. Tadeusz Kuliński - PAN
 109. dr Krystyna Laskowicz - nauczyciel akademicki
 110. dr Przemysław Lehmann - PAN
 111. mgr Elżbieta Leszczyńska - UAM
 112. dr Maria Leśniewicz - PP
 113. prof. dr hab. Ignacy Lewandowski - UAM
 114. dr Jarosław Liberek - UAM
 115. mgr Jolanta Lisiak - architekt
 116. mgr Rafał Lisiak - architekt
 117. prof. dr hab. inż. Władysław Łańczak - PP
 118. mgr Agata Ławniczak - dziennikarz
 119. dr Eryk Łon - UE
 120. mgr Małgorzata Łośko - UAM
 121. dr Piotr Łukasiak - PP
 122. prof. dr hab. Andrzej Maciejewski - UAM
 123. mgr Małgorzata Maciukiewicz - UAM
 124. mgr Agata Macniak
 125. ks. kan. lic. Tadeusz Magas - duszpasterz “S”
 126. ks. inż. Jan Majchrzak - Chodzież
 127. dr hab. Przemysław Makarowicz - UAM
 128. prof. dr hab. Andrzej Malinowski - UAM
 129. prof. dr hab. Jerzy Marcinek - UP
 130. prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak - UAM
 131. prof. dr hab. Wojciech Markiewicz - PAN
 132. mgr Jan Martini - artysta muzyk
 133. mgr Helena Materny - nauczyciel
 134. mgr Ryszard Materny
 135. mgr Maria Matysiak - UAM
 136. inż Janusz Matysiak – przedsiębiorca
 137. prof dr hab Karol Mausch – UAM
 138. prof dr hab inż Krystyna Mędrzycka – Polit Gdańska
 139. dr Jerzy Michalik – UAM
 140. prof dr hab inż Jacek Bolesław Michalski – UP
 141. prof dr hab Michał Mierzejewski – Uniw Wrocławski
 142. dr Bożena Mikołajczak – UAM
 143. prof dr hab Krzysztof Moliński – UP
 144. mgr Celina Monikowska-Martini – artysta muzyk
 145. mgr Grażyna Musiał – MN Poznań
 146. prof dr hab Grzegorz Musiał – UAM
 147. prof dr hab Czesław Muśnicki – UP
 148. mgr Danuta Namysłowska – nauczyciel
 149. prof dr hab Andrzej Nowak – UJ Kraków
 150. mgr Wilhelmina Nowak
 151. dr hab Aurelia Nowicka – UAM
 152. prof dr hab Elżbieta Nowicka – UAM
 153. dr Małgorzata Okulicz-Kozaryn – UAM
 154. prof dr hab Radosław Okulicz-Kozaryn – UAM
 155. Włodzimiera Pajewska – UAM
 156. inż Ryszard Paprzycki
 157. prof dr hab Jan Paradysz – UE
 158. prof dr hab Stanisław Paszkowski – UP
 159. dr Andrzej Pawuła – UAM
 160. prof dr hab Krystyna Pecold – UMed
 161. dr Barbara Peplińska – UAM
 162. dr Ryszard Piasek – reżyser
 163. mgr Mikołaj Pietraszak-Dmowski – Fundacja Raczyńskich
 164. prof dr hab Barbara Piłacińska – UAM
 165. dr Ryszard Piotrowicz – UAM
 166. dr hab Jacek Piszczek – IOR PIB Toruń-Poznań
 167. prof dr hab Jan Prostko-Prostyński – UAM
 168. mgr Maria Przybylska – UAM
 169. prof dr hab Andrzej Przyłębski – UAM
 170. prof dr hab Tadeusz Puchałka – PP
 171. prof dr hab Zdzisław Puślecki – UAM
 172. dr Jacek Radomski – UAM
 173. dr Wiesław Ratajczak – UAM
 174. dr hab Lucyna Rempulska – prof.nadzw PP
 175. mgr Emilia Rogalińska – nauczyciel
 176. prof dr hab Tadeusz Rorat – PAN
 177. prof dr hab Grzegorz Rosiński – UAM
 178. prof dr hab Ewa Ryś – UAM 
 179. dr Lech Różański
 180. mgr Wanda Różycka-Zborowska – reżyser
 181. prof dr hab Wojciech Rypniewski – PAN
 182. prof dr hab Jan Sadowski – UAM
 183. prof dr hab Jerzy Samson-Zakrzewski – UMed
 184. mgr Halina Aurelia Siwa – dziennikarz
 185. prof dr hab Jan Skuratowicz – UAM
 186. dr Andrzej Jan Skrzypczak – PP
 187. prof dr hab Marian Smoczkiewicz – UMed
 188. mgr Janusz Smólski
 189. mgr Maria Sobańska-Liberek – UAM
 190. prof dr hab Marek Sozański – PP
 191. mgr Zygmunt Sporny – UAM
 192. dr Teresa Stanek – UAM   
 193. prof dr hab Anna Stankowska – UAM
 194. prof dr hab Wojciech Stankowski – UAM
 195. mgr Piotr Stawicki – radca prawny
 196. mgr Gabriela Stępczak
 197. prof dr hab Kazimierz Stępczak – UAM
 198. mgr Bernadeta Sturzbecher – UAM
 199. dr inż Krzysztof Szturzbecher – PP
 200. prof dr hab Wojciech Suchocki – UAM
 201. prof dr hab Eugeniusz Szcześniak – UAM
 202. prof dr hab Zofia Szczotka – UP
 203. dr hab Andrzej Szpulak – UAM
 204. prof dr hab Jacek Sztaudynger – Uniw Łódzki
 205. dr Anna Szukalska – PP
 206. mgr inż Edwin Szukalski 
 207. mgr Maciej Szulc – przedsiębiorca
 208. prof dr hab Roman Szulc – UMed
 209. dr Mirosław Szulczyński – UAM
 210. mgr Halina Szwarc-Hetmaniak – lekarz
 211. dr Hanna Szweycer
 212. prof dr hab Michał Szweycer
 213. prof dr hab Zofia Szweykowska-Kulińska – UAM
 214. dr Urszula Szybiak-Stróżycka – UAM  
 215. prof dr hab Henryk Szydłowski – UAM
 216. 2mgr Stanisław Szymański – przedsiębiorca
 217. ks prof dr hab Jan Szymczyk – KUL  Lublin
 218. prof dr hab Wojciech Święcicki – PAN
 219. mgr Małgorzata Talarczyk-Andrałojć – archeolog
 220. prof dr hab Jerzy Tarajkowski – UE
 221. prof dr hab Kazimierz Tobolski - UAM
 222. mgr Grzegorz Tomczak – reżyser
 223. prof dr hab Lech Torliński – UMed
 224. mgr Jacek Tuchołka
 225. prof dr hab Ryszard Vorbrich – UAM
 226. prof dr hab Jerzy Bożydar Warchoł – UMed
 227. prof dr hab Jan Wawrzyńczyk – Uniw Warszawski
 228. dr Marek Wedemann – UAM
 229. dr Maria Wejchan-Judek – PP
 230. prof dr hab inż Jerzy Weres – UP
 231. dr Józef Wieczorek – Niezależne Forum Akademickie
 232. dr Jerzy Wierzchowiecki – Szpital Miejski Grodzisk Wlkp.
 233. prof dr hab Michał Wierzchowiecki – UMed
 234. dr Maria Wołuń-Cholewa – UMed
 235. prof dr hab Henryk Woźniakowski – Uniw Warszawski
 236. dr Bartłomiej Wróblewski – WSPS Poznań
 237. prof dr hab Andrzej Wybrański
 238. prof dr hab Barbara Wysocka – PAN
 239. prof dr hab Zygmunt Zagórski – UAM
 240. mgr Maria Zawadzka – nauczyciel
 241. prof dr hab Stefan Zawadzki – UAM
 242. mgr Tomasz Zdziebkowski – przedsiębiorca
 243. dr Franciszek Zerbe – lekarz
 244. dr Jerzy Zerbe – UAM 
 245. mgr Małgorzata Zielonacka – adwokat
 246. dr Andrzej Zielonacki – adwokat
 247. dr Bronisława Zielonka – Uniw Gdański
 248. dr Tadeusz Zysk – przedsiębiorca
 249. Jerzy Żarnowski – emeryt HCP
 250. prof dr hab Tadeusz Żuchowski – UAM
 251. dr Jakub Żmidziński – UAP

Powstała pierwsza Angielska Wioska w Polsce. Tu mówi się tylko po angielsku

Powstała pierwsza Angielska Wioska w Polsce. Miejsce gromadzi native speakerów z całego świata i zaprasza gości z Polski do zamieszkania w anglojęzycznym środowisku przez tydzień. W czasie pobytu w „wiosce” uczestnicy programu mogą poprawić swój angielski i stać się częścią wielkiej wymiany kulturowej. W Angloville, bo tak brzmi nazwa pierwszej Angielskiej Wioski w Polsce, oficjalnym i jedynym językiem jest język angielski. Do wioski przyjeżdżają uczący się angielskiego Polacy, aby otoczeni językiem poczuć się jak w Londynie, Nowym Jorku czy Sydney i przełamać bariery w komunikacji po angielsku.

Angloville to pierwszy tego typu program immersji językowej w Polsce.

Angielska Wioska dla polskich uczestników to nie tylko możliwość poprawy języka angielskiego, to także możliwość doświadczenia smaku mieszkania w anglojęzycznym środowisku, bez konieczności wyjazdu zagranicę.
Angloville jest promowany we wszystkich krajach anglosaskich - dzięki czemu w ramach projektu do Polski co miesiąc przyjeżdża grupa ciekawych kraju Anglosasów. Są to osoby reprezentujące różne środowiska. Dla wielu Anglosasów, program Angielska Wioska to ich pierwsze zetknięcie z Polską i Polakami. Wśród uczestników Angloville znaleźli się między innymi: reżyser teatralny z Londynu, prawnik z Nowego Jorku, przedsiębiorca z Toronto, czy podróżujący dookoła świata nauczyciel języka z Nowej Zelandii. W wiosce każdorazowo znajduje się nie więcej niż 15 native speakerów i 15 gości z Polski. Przez cały pobyt, każdy gość z Polski ma zawsze przy sobie jednego native speakera. To oznacza, że dzisiaj można usłyszeć i użyć więcej angielskiego pod Warszawą niż w samej Anglii, Kanadzie czy Australii. W wiosce nie używa się książek, angielski praktykowany jest w różnych codziennych sytuacjach. Angloville jest symulacją świata rzeczywistego. Uczestnicy jedzą wspólnie posiłki, spotykają się przy kawie, przy stole negocjacyjnym, czy w trakcie prac grupowych nad zadanym projektem.

Program ma za zadanie stworzyć przyjazne środowisko, gdzie pod okiem native speakera uczestnicy przełamią barierę w mówieniu po angielsku bez konieczności wyjeżdżania z kraju.
Więcej informacji na temat projektu Angielska Wioska na www.angielskawioska.pl

Dodatkowych informacji udzieli:

Michał Żak
Angloville
Koordynator Programu w Polsce
Tel. + 48 796 409 986 Email: m.zak@angloville.pl