Serwisy

Rozmaitości

Organizacje Polonijne

Proszę o nadsyłanie krótkich informacji o swojej działalności,
z adresem, e-mailem i numerem telefonu, faxu ew. nazwiskiem prezesa.
Nasz adres pocztowy: Polonia Life
881 Seventh St.,
Mississauga, Ont. L5E 1P2
e-mail: polonia@polonialife.ca

Kongres Polonii Kanadyjskiej
Okręg Toronto
206 Beverley St. Toronto  tel. (416) 971-9848
Zarząd Główny:
288 Roncesvalles Ave
Toronto, Ontario Canada M6R 2M4
tel. (416) 532-2876,  416 532-7197   fax (416) 532-5730

Prezes: p/o Jerzy Barycki.
Informacje: kongres@kpk.org

__________________________________________________

Federacja Polek w Kanadzie
Zarząd Główny

info@federacjapolek.ca

Przewodnicząca
Dr Iwona Bogorya-Buczkowska
ybogorya@rogers.com

__________________________________________________

Związek Polaków w Kanadzie
Zarząd Główny
1638 Bloor St. W. Toronto  tel. (416) 531-4826
E-mail: zglzpwk@yahoo.co

__________________________________________________

Zwiazek Polaków w Kanadzie
Zarzad Główny
1638 Bloor St. W. Toronto  tel. (416) 531-4826
E-mail: zglzpwk@yahoo.com

__________________________________________________

Zwiazek Polaków w Kanadzie
Grupa 95
4489 Mayflower Dr., Mississauga L5R 1S7
email grupa95zpwk@yahoo.com

__________________________________________________

Związek Narodowy Polski w Kanadzie
71 Judson Steet, Toronto
Tel. (416)201-9601  fax (416) 201-9602

__________________________________________________

Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
206 Beverley St. Toronto  tel.979-2017

__________________________________________________

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich w Kanadzie
206 Beverley St. Toronto  tel. (416) 977-7723

__________________________________________________

Towarzystwo Warszawskie
Zarząd: Beata Flaszyńska Tel. 905 796 3195
E-mail: syrena25@hotmail.com
Wieslaw Sarzala tel.416 267 5160
Teresa Dabrowska tel.416 532 9941

__________________________________________________

Stowarzyszenie Studentów Polskich UofT

__________________________________________________

Polski Klub Studencki na Uniwersytecie York

__________________________________________________

Młodzieżowy Klub Kolbe “Grupa Piątkowa”
istnieje już od wielu lat i cały czas sie rozrasta. Na spotkania przychodzi młodzież od lat 18-stu wzwyż
i spotykamy się co piątek w salce Brata Antoniego przy parafii św. Maksymiliana Kolbe.
Zapraszamy wszystkich chętnych na nasze spotkania.

__________________________________________________

Zwiazek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie
28 Densgrove Rd. Scarborough  416-282-0761 (do Komendantki Choragwi)

__________________________________________________

Polskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II
4300 Cawthra Rd., Mississauga, Ont. L4Z 1V8
tel. (905) 306 - 9900  fax (905) 306 - 0044

__________________________________________________

Fundacja Maksymiliana Kolbe
4260 Cawthra Rd. Mississauga  tel. (905) 306-9900

__________________________________________________

Fundacja im. Wladysława Reymonta
Prezes Kazimierz Chrapka
c/o 14 Hester Street
Hamilton, ON L9A 2N2
Telefon (905) 574 9212
Fax (905) 574 9212

__________________________________________________

Fundacja im. Adama Mickiewicza
2233 Hurontario St. apt.701, Mississauga  tel. (905) 270-6097
Fax. (905) 276-5934
E-mail: fam@idirect.com

__________________________________________________

Polish Canadian Yacht Club “Zawisza Czarny”
1106 Cannon St. E. Hamilton  tel. (905) 545-7091
Komandor: Krzysztof Malinowski
e-mail: kmalinowski@sprint.ca

__________________________________________________

Polsko-kanadyjski Związek Wędkarski
Prezes: Roman Runo   E-mail  romanruno@rogers.ca
tel.905 566 0754   lub 905 795 9435
Zapraszamy wszystkich wędkarzy na ich ciekawą stronę w internecie!

__________________________________________________

Zwiazek Podhalan w Kanadzie
e-mail: zwiazekpodhalanwkanadzie1978@yahoo.ca
Telefon kontaktowy  905-277 1335 Jerzy Wojciech Staniewski Bus. 905/839-1151 ext 2793

__________________________________________________

Międzynarodowy Klub Muzyka
Międzynarodowy Klub Muzyka na internecie jest światową organizacją polskich muzyków żyjacych poza granicami kraju. Klub umożliwia swoim członkom propagowanie działalności artystycznej, wymianę informacji oraz łatwy kontakt za pośrednictwem funkcjonalnie bogatej i w pełni interaktywnej strony internetowej www.klub.ca.
email: admin@klub.ca

__________________________________________________

Lakeshore United Soccer Club
2288 The Collegeway Unit # 76
Mississauga, ON L5L 3Z5
Tel: 905 - 607 - 2054 Piotrek, tel: 905 - 896 - 4664 Tomek, tel: 416 - 894-5226 Darek
email: tomaszwojcik@hotmail.com, krasnal69@hotmail.com

______________________________________________________________________________________________________________________

Inne miasta w Ontario:

Ottawa - tu znajdziesz wykaz organizacji polonijnych w stolicy

__________________________________________________

Polonia North
PO Box 1077
Nobleton, ON
L0G 1N0
jest ponad 16-letnią organizacją grupującą Polaków zamieszkałych głównie, ale nie tylko, na północ od Toronto. Ma status korporacji charytatywnej, nastawionej na wspieranie kościoła i wszystkiego co wiąże się z katolicką wiarą i polską tradycją. Organizujemy spotkania z okazji świąt takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc, pikniki i przedstawienia z udziałem dzieci, które w ten sposób wchodzą w polską kulturę, tradycje i język. Zapraszamy do osobistego i aktywnego uczestnictwa w naszych spotkaniach.
Urzędujący prezes: Danuta Kozak  prezes@polonianorth.ca

__________________________________________________

Polski Klub POLONIA YORK
c/o Voyageur Place
17565 Yonge Street
Newmarket, Ontario, Canada
L3Y 5H6
info@polskiklub.ca

__________________________________________________

Polish Alliance Club
264 Avenue, Cambridge tel.   (519) 623-2751.

__________________________________________________

Polish Alliance of Canada
5 Empire, Guelph N1E 2Y4  tel.   (519) 836-4641.

__________________________________________________

Grupa Młodzieżowa “Jantar”
przy Grupie 11 ZPK w Guelph
5 Empire St. ON, N1E 2Y4,
Tel.(519)836-4641 ;   896-9039
E-mail: prezes@rodowod.com
Działalnosc: akademie, rocznice narodowe, wybory Miss Polonia Guelph, dyskoteki, jasełka.

__________________________________________________

Polish National Union of Canada
Ahrens West, Kitchener N2H 4C6 tel.   (519) 741-0933.

__________________________________________________

Gmina 7 ZNPw K i Klub Polek
168 Banting Ave.,Oshawa tel. (905) 432-7040

__________________________________________________

Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej
im Generala W Sikorskiego
1551 Stevenson Rd. N., Oshawa tel. (905) 728-4152

__________________________________________________

Gmina 17 im. Henryka Sienkiewicza Związku Narodowego Polskiego
2316 Fairview St., Burlington
Prezes: Bogdan Adamczak

__________________________________________________

Leave a Reply