Serwisy

Rozmaitości

Polacy Światu

Na przełomach wieków wszystkie narody świata, poszczególni obywatele, wszyscy ludzie dokonują rozrachunku z przeszłością, a bilanse obwieszczają światu. Gdyby tak powstała specjalna publikacja, w której dokonany zostałby bilans wkładów polskich w rozwój cywilizacji, my Polacy nie musielibyśmy się wstydzić, a w wielu dziedzinach uplasowalibyśmy się na pierwszym miejscu.
W wiekach przeszłych MY POLACY dokonywaliśmy odkryć, badalismy i przemierzaliśmy kontynenty, budowaliśmy wzniosłe obiekty, mosty i koleje. Niemały wkład polskiej myśli naukowej zaznaczony jest w dziedzinach, o których mniemamy, że były stworzone i rozwijane przez inne nacje. Warto więc w obliczu przełomu wieków przejrzeć Polskość w historii cywilizacji światowej niekoniecznie po to, aby być zadufanymi i dumnymi z przeszłości, ale aby dziarsko przygotować sie do wkroczenia w przyszłość.
Temu niech służą “Polacy Światu “.
Halina Czajkowska

Pani Maria Dybowska z Warszawy podjęła się poprowadzić dalej tę rubrykę, po tym, jak Pani Halinka musiała ze względów rodzinnych zaprzestać jej prowadzenia. Wprowadziła jednak niewielką zmianą, że teraz będzie w niej mowa o Polakach, którzy czegoś ciekawego w swoim życiu dokonali, co często znalazło odbicie w światowych kronikach, ale niekoniecznie.

Maria Dybowska jest współpracownikiem Komitetu Badań Polarnych PAN w Warszawie, IASSA (International Arctic Social Science Association), tłumaczką. Interesuje się polskimi źródłami historycznymi i badaniami dotycząymi ludów zamieszkujących obszar Arktyki (ludy paleoazjatyckie,ludy mongolskie,ludy ugrofinskie).

Leave a Reply