Serwisy

Rozmaitości

Ignacy Domeyko

1802 - 1889
Jest to jeden z Polaków, ktorych nazwisko związało się z Ameryką Południową, a przede wszystkim Chile.
Z wykształcenia był mineralogiem i geologiem. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim i Ecole de Mines w Paryżu.
Urodził się 5 lipca 1802 roku w Niedźwiadce w okolicach Nowogródka w ziemiańskiej rodzinie.
Był jednym z bliskich przyjaciół Adama Mickiewicza.
Z Polski emigrował po upadku powstania na Litwie w 1830 roku. W 1838 roku wyjechał na stałe do Chile, gdzie bardzo szybko zasłynął dzięki prowadzonym przez siebie badaniom.
Pracował nad naukowymi podstawami eksploatacji bogactw naturalnych, prowadził badania nad nowymi minerałami, z których niektóre zostaly nazwane jego imieniem. Jednoczesnie prowadził wykłady w kolegium górniczym w Coquimbo i na Uniwersytecie w Santiago, na którym w latach 1867 -1883 pełnił obowiązki rektora, a także czynił starania, żeby funkcjonował on na wzór uniwersytetu wileńskiego. Interesowały go jednoczesnie kultury zamieszkałych w Chile, w Araukanii Indian. Efektem tego zainteresowania było założenie muzeum etnograficznego.
Opracował monografie Araukanii. Założył sieć meteorologiczną w Chile.
Był postacią słynną w Chile między innymi dlatego, że bronił Indian przed kolonizatorami.
Jego smierć w 1889 roku odbiła się szerokim echem w całym kraju. Należy jeszcze dodac, że przed śmiercią udalo mu sie odwiedzić Polskę i Litwę.

Maria Dybowska

Leave a Reply