Serwisy

Rozmaitości

Kazimierz Grochowski

1873 - 1937

Inżynier górnik, badacz Syberii, Mongolii i Mandżurii
Kazimierz Grochowski - jeden z mniej znanych badaczy Syberii i Dalekiego Wschodu.
Inżynier geolog i podróżnik, pedagog i publicysta, a z pasji także archeolog.

Pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek pisarski (86 notatników), książki które znajdują się między innymi w Bibliotece Uniwersyteckiej i Narodowej w Warszawie, a eksponaty zgromadzone przez okres ponad trzydziestu lat (etnograficzne, archeologiczne) między innymi w Muzeum Lwowskim.

Z Polski na Daleki Wschód wyjechał w 1906 roku i do kraju już nie powrócił.
Podróżował po kraju Ussuryjskim, Syberii Wschodniej,Tuwie czyli dawnym kraju Urianchajskim, Kalifornii, Alasce (aczkolwiek ta informacja nie znalazła potwierdzenia w jego notatkach), Bardzie, gdzie uczestniczył w pracach archeologicznych w mieście założonym przez Czyngis-Chana, Mandżurii.

W swoich podróżach zajmował się przede wszystkim swoją pracą zawodową, między innymi szukał złota na Półwyspie Czukockim.
W Bibliotece Narodowej w Warszawie znajduje się między innymi jego książka: Złota Dolina.

Opowieść z prawdziwego zdarzenia, której fragmenty były publikowane między innymi w Gazecie Lwowskiej.

Po osobistych tragediach, (w latach 1918-22) stracili z żoną troje dzieci, małżeństwo osiadło w spokojnym Harbinie gdzie Grochowski zajął się pracą edukacyjną wśród tamtejszej polonii, a także działalnoscią wydawniczą.
Od 1925 roku był wydawcą Tygodnika Polskiego z dwutygodniowym dodatkiem “Daleki Wschód”. Sam Grochowski publikował w nim wiele swoich notatek z pasjonujących go dziedzin: archeologii, geologii, etnografii, geografii. Ponieważ podróże po Syberii i Dalekim Wschodzie nie należały wtedy do bezpiecznych, każda z notatek była na wstępie zaopatrzona uwagą: “Proszę odesłać do Akademii Umiejętności w Krakowie lub Biblioteki Narodowej w Warszawie”, gdyż wyjeżdżając nigdy nie miał pewności czy uda mu się wrócić z zaplanowanej wyprawy.
Zmarł niespodziewanie w marcu w 1937 roku w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, a jego bogaty dorobek jak zwykle, jeżeli chodzi o polskich podróżników związanych z Syberią i Dalekim Wschodem, nie doczekał się jeszcze opracowania.

Maria Dybowska

Leave a Reply