Serwisy

Rozmaitości

Bronisław Malinowski

1884 - 1942

Bronislaw Malinowski, urodzony i wychowany w Polsce, jeden z najznakomitszych polskich antropologów, był teoretykiem kultury.

Ciekawy i wart odnotowania jest fakt, że urodził sie w tym czasie co Maria Antonina Czaplicka, której poparciu zawdziecza między innymi wyjazd na badania na Triobrandy i Nową Gwineę.
Jest jednym z twórców angielskiej szkoły antropologicznej. Jego klasyczne monografie na temat kultur mieszkańców Wysp Triobrandzkich ukazały się pomiędzy 1922 a 1935, kiedy wykładal w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej.
Prowadził swoje badania również na Melanezji. Jego zainteresowania rozwinęly się na bazie zainteresowania dziełami filozofa Frederica Nietzsche i Ernsta Macha.
Interesowala go także krytyka etnologicznych teorii Sir Jamesa Frazera,zwlaszcza jego teroii na temat totemizmu.
Jest twórcą metody funkcjonalnej w antropologii.
Interesującym go problemem było, jak czlowiek lub przedmiot funkcjonuje w strukturze spolecznej.
Słynnym uczyniły go jednak i przede wszystkim badania na Gwinei i Triobrandach.
“Życie seksualne dzikich”, “Argounauci Zachodniego Pacyfiku” to tylko dwie spośród wielu jego ciekawych prac.
Żył w okresie, w którym tworzyły się pierwsze teorie polskiej i światowej antropologii.
Był profesorem Uniwersytetu Londyńskiego.

Maria Dybowska


Leave a Reply