Serwisy

Rozmaitości

Portrety Polonii

Na wzór popularnych wydawnictw książkowych “Who is Who” proponujemy stworzenie tutaj galerii osób, które są aktywne i mają jakieś sukcesy: zawodowe, w działalności społecznej, artystycznej, czy innej. Wiem, że takich osób jest bardzo dużo.
Zapraszam więc do nadsyłania krótkich informacji o sobie, swojej działalności i dołączenie zdjęcia.
Warto się tutaj przedstawić, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak Polacy radzą sobie w Kanadzie i na świecie.
(Prezentacja jest w porządku alfabetycznym.)

email: polonia@polonialife.ca
tel. (905) 990 - 0287 fax (905) 990 - 0718
Adres pocztowy: 881 Seventh St., Mississauga, Ont. L5E 1P2 Canada

Leave a Reply