Serwisy

Rozmaitości

Dr Wiktor Poliszczuk

Pisarz

Odznaczony w 1998 r. przez Kongres Polonii Kanadyjskiej, Zarząd Główny, Złotą Odznaką Zasługi za działalność na rzecz Polonii. Urodził się 10 października 1925 r. w Dubnie, na Wołyniu z ojca Bartłomieja, Ukraińca i matki Janiny, Polki. Rodzice zawarli ślub w prawosławnej cerkwi i wychowali swe dzieci w duchu chrzescijańskim, patriotyzmu ukraińskiego, poszanowania członkow innych narodowości oraz lojalności wobec Polski.
W 1939 r. jego ojciec - wójt gminy Dubno zostal aresztowany przez bolszewików a w kwietniu 1940 r. rozstrzelany na podstawie decyzji Biura Politycznego WKP(b) ze Stalinem na czele. Wiktor z matką i siostrami został deportowany na Sybir. Tam pracowal przy budowie kolei. W listopadzie 1944 r. rodzinę przetransportowano na tereny Wschodniej Ukrainy a stamtąd, w marcu 1946 r. do Polski.
Ukończył Liceum Pedagogiczne i pracował jako nauczyciel, a po ukończeniu w 1955 r. studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, pracował po kolei jako prawnik i adwokat. Obronił pracę doktorską na temat ideologii nacjonalizmu ukraińskiego.

Napisał trzy obszerne eseje:
“Prawa człowieka w teorii i praktyce ZSRR”,
“Prawa narodów w teorii i praktyce ZSRR”
i “Zarys anatomii bolszewizmu”,
które nielegalnie były rozpowszechniane w Polsce w maszynopisach.

W Kanadzie od 1981 r. Początkowo pracuje jako korektor techniczny w ukraińskim tygodniku w Toronto i przez 8 miesiecy w Scranton, w Stanach jako redaktor tygodnika ukraińskiego. Następnie podjął badania nad problemem nacjonalizmu ukraińskiego.

Jest autorem następujacych książek w jęz. polskim:
“Gorzka prawda”
“Ideologia nacjonalizmu ukraińskiego”
“Apokalipsa według Wiktora Ukraińca”
“Fałszowanie historii najnowszej Ukrainy”
“Ocena polityczna i prawna OUN i UPA”
“Akcja Wisła - próba oceny”
“Zginęli z rąk ukraińskich”
“Pojęcie integralnego nacjonalizmu ukraińskiego”
“Ukraińskie ofiary OUN-UPA”
“Integralny nacjonalizm ukraiński jako odmiana faszyzmu”

Wiktor Poliszczuk zmarł 17 listopada 2008 r.
16 kwietnia 2009 r. otrzymał pośmiertnie laur „Polonia Mater Nostra Est”. Przyznał mu go Kresowy Ruch Patriotyczny, a odznaczenie odebrała jego żona.

Leave a Reply