Serwisy

Rozmaitości

Jerzy Kołacz

Artysta
malarz i grafik

1938 - 2009
Jerzy Kołacz ukończył w 1962 r. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Studiował malarstwo w pracowni profesora Wojciecha Fangora, dyplom otrzymał w pracowni profesora Henryka Tomaszewskiego.
W Kanadzie osiadł w 1978 r., będąc już dojrzałym twórcą ze znacznymi osiągnięciami zawodowymi i artystycznymi. Swoje prace, obok Polski, wystawiał w wielu krajach: w Niemczech, Austrii, Czechach, na Węgrzech, w Holandii, Anglii, Danii, Belgii, Szwecji, USA, Kanadzie i Indiach, już od 1963 r. począwszy.

Communication World zaliczył go w poczet dziesięciu najlepszych ilustratorów świata.

Kołacz jest laureatem wielu nagród za prace malarskie i graficzne, wśród nich srebrnych i złotych medali, dyplomu zasługi Torontońskiego Klubu Kierowników Artystycznych (1981 - 1991), nagrody Communication Arts w 1979 r.

Jego prace publikowane były m. in. w takich periodykach, jak:

Avenue, Businessweek, Boston Globe, Canadian Business, Ca M’Interesse Chatelaine, City, City Woman, Commentator, Enroute, Executive, Esquire, Financial Post, Financial Times, Globe&Mail, Homemakers, Internatinale Wildlife, Quest Report on Business, Rolling Stone, Saturday Night, The Progressive, Toronto, Toronto Life, Toronto Star, World Magazine a także w czasopismach: angielskich, szwajcarskich, hiszpańskich, portugalskich, norweskich, szwedzkich
australijskich, kolumbijskich włoskich, francuskich, niemieckich, izraelskich, tajwańskich w Hongkongu, Malezji, Japonii, w Płd. Afryce

Jego sztuka była przedmiotem omówień w czasopismach fachowych: American Illustration i Communication Business w USA, w Graphis w Szwajcarii, Idea Magazine w Japonii, oraz Projekt w Polsce.
Malarstwo jest jednak najważniejsze w jego twórczości. Tworzy kompozycje abstrakcyjne. Artysta poszukuje czystej formy. I chociaż są one bardzo osobiste zostawiają odbiorcy rozległe możliwosci interpretacji:

“Bez tytułu”
techniki mieszane na płótnie 81″ x 69″
“Safari”
techniki mieszane na płótnie 172cm x 203cm

Miał wiele indywidualnych i zbiorowych wystaw tak w Europie jak i w Ameryce, a jego prace znajdują się również w zbiorach prywatnych, oraz w zbiorach poważnych instytucji kanadyjskich.

Jerzy Kołacz był nie tylko praktykującym grafikiem i malarzem, ale i wykładowcą Ontaryjskiego College of Art.

Leave a Reply