Serwisy

Rozmaitości

Joanna Sokołowska - Gwizdka

Dziennikarka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Łódzkim. Były pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Literatury Staropolskiej UL oraz Lódzkiej Telewizji (program “Rozmaitosci Literackie”).

Przedstawiciel Festiwalu Chopinowskiego w Nohant we Francji, korespondent radia “Glos Polonii” w Australii i miesiecznika “Polonia Kalifornijska”. Wspólpraca z pismami w Polsce (“Rzeczpospolita”, “Pani”, “Dziennik Lódzki”).

W Kanadzie od 2001 roku, obecnie w USA. Dziennikarka torontonskiej “Gazety” (Toronto, Canada), wspólpracuje z: “Polonia Kalifornijska” (San Diego, California), “Teraz” (Philadelphia, Pennsylvania), “Polonez” (Cairo, Egipt), “Kurier Zachodni” (Perth, West Australia), “Tygodnik Polski” (Syndey, Australia), “Jazz Forum” (Warsaw, Poland).

Redaktor naczelny dodatku kulturalnego “Gazety” - “List Oceaniczny”
(ukazuje się w każdy ostatni piątek miesiąca).

http://www.jsokolowska.com/

Leave a Reply