Serwisy

Rozmaitości

Kazimierz Głaz

Artysta malarz

Urodził się w Borkach Nizińskich w powiecie mieleckim.

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Praktykę dyplomową odbył w Wałbrzychu. Tam mieszkał i pracował trzy lata. Tam też stworzył wiele samodzielnych prac graficznych i malarskich. W 1958 r. został nagrodzony Nagrodą Artystyczną Miasta Wałbrzycha.

W 1962 r. jesienią wystawia w Międzynarodowym Klubie Prasy we Wrocławiu, swoje “Impresje Moskiewskie”. Późniejsze prace z tej serii na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa Młodych w Sopocie zdobywają jedną z głównych nagród: roczne stypendium twórcze Ministerstwa Kultury, oraz udział w IV Miedzynarodowym Biennale Malarstwa w Paryżu, gdzie przyznano mu na wniosek Chagalla nagrode “Erasmus Prize” z Holandii, na pobyt i pracę twórczą we Francji.

W Vence, w pobliżu Nicei, dokąd został zaproszony przez Fundację Karolyi, poznał Marca Chagalla, Maxa Ernsta i Witolda Gombrowicza, o którym napisał wspomnienia i wydał we własnym opracowaniu w 1985 r. w Toronto. (Wydało tę książkę również Wydawnictwo Literackie w Krakowie.)

W Kanadzie jest od 1968 r. Stworzył tutaj serię prac graficznych pod wspólnym tytułem “Ujęcie III, Ezoteryczne”. Zorganizował też w 1969 r. ośrodek sztuki współczesnej (Toronto Center for Contemporary Art), który prowadzi do dziś. Wraz z kanadyjskimi artystami tworzy pierwsze stałe kolekcje sztuki współczesnej w szkołach. Wydaje książki bibliofilskie. Bierze udział w kilku wystawach zbiorowych, ale przede wszystkim wystawia swoje prace indywidualnie.

Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych m. in. w Polsce, Japonii, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, Francji, Belgii, Holandii i Kanadzie

 

Kazimir Glaz / Approach III, Esoteric,

19, 59 x 79 cm.( a / p ) original prints,1972.

Donated by Dr. L.J. Porczynski to the University of St. Michael’s College John M. Kelly Library.

113 St. Joseph Street, Toronto, Ontario, Canada.

Installed Dec.2, 2006.

Leave a Reply