Serwisy

Rozmaitości

Tamara Trojanowska

Associate Professor
Department of Slavic Languages
and Literatures
University of Toronto
21 Sussex Ave.
Toronto, Ontario M5S 1A1
tel: (416) 978 4424

Polonistka i teatrolog, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie rozpoczęła pracę naukową w Instytucie Filologii Polskiej. Po rocznych studiach w Oxfordzie emigruje do Kanady.

W 1994 roku broni pracę doktorską na University of Toronto. W międzyczasie pracuje na UofT i York University w Toronto oraz Wilfrid Laurier University w Waterloo. W 1995 roku wyjeżdża do Stanów i kieruje tam polonistyką na University of Chicago. Wraca do Toronto trzy lata później by prowadzić i rozwijać polonistyke na UofT.

Jest profesorem w Instytucie Jezyków i Literatur Słowiańskich. Prowadzi zajęcia z literatury, kultury, filmu i teatru polskiego (program oferuje obecnie 13 kursów).

Prace dydaktyczną i organizacyjną łączy z udziałem w licznych międzynarodowych konferencjach naukowych oraz pracą badawczą. Zajmuje się głównie dwudziestowiecznym dramatem i teatrem, teorią literatury i kultury, problemami tożsamości. Jest współautorką książki “W poszukiwaniu nowego teatru. Próby teorii”. Publikuje w pracach zbiorowych oraz periodykach naukowych w Polsce, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

Obecnie kończy pracę nad książką o problemach tożsamości w polskim dramacie powojennym.

Leave a Reply