Serwisy

Rozmaitości

Teresa Romanowska - Klimuszko

Sopran

W polonijnym srodowisku otrzymala przydomek “Slowik Torontonski”

Urodziła się w Łodzi, w Polsce. W Kanadzie od 1961r.

Naukę śpiewu rozpoczęła w Royal Conservatory of Music w Toronto. Następnie była uczennica prof. Bernarda Deamond, Faculty of Music na U of T, oraz w Polsce, gdzie rozwojem jej talentu pokierowali doc. Adam Duliński, dziekan Akademii Muzycznej w Łodzi i mgr. Maria Fołtyn, kierownik artystyczny Festiwali Moniuszkowskich, w których Teresa Klimuszko brała udział. Występowała w wielu polskich miastach, nagrywała recitale w telewizji łódzkiej w programach ogólnokrajowych.

Od początku pobytu w Kanadzie szukała kontaktów z polską kulturą. Śpiewała w młodzieżowym zespole muzycznym i w polskich kościołach.

Dla widowni kanadyjskiej śpiewała m. in. w Cosmopolitan Opera Co., w Teatrze Operetkowym, Scarborough Choral Society, Mississauga Opera Co., oraz gościnnie w Brampton Symphony Orchestra.

W 1980 r. artystka została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, w latach 1987 i 1988 otrzymała Volunteer Service Award Province of Ontario, a w 1988 otrzymała Złoty Medal Honorowy Towarzystwa “Polonia”. Otrzymała również wyróżnienie Polskiego Konsulatu i Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

Ma na swoim koncie 5 nagranych kaset: “25 lat”, “Kolędy”, “Czar Walca”, “Polskie Kwiaty” i “To Jest Twój Dom”.

Jest Honorowym Członkiem Polish Singers of America. Śpiewa w chórze “Echo” w kościele św. Cecylii, oraz w Parafii św. Stanisława w Toronto.

Od wielu lat artystka śpiewa również dla ludzi chorych i starszych, w szpitalach i Domach Starców. Są to koncerty dawane sercem, za które artystka nie otrzymuje żadnych gratyfikacji.

Zawsze dbała o czystość polskiego języka i dzisiaj, po ponad trzydziestoletnim pobycie w Kanadzie artystka mówi piękną, staranną polszczyzną. W ciągu 30 lat jej pracy artystycznej uświetniła wiele ważnych polonijnych uroczystości. Otrzymała wiele dyplomów, podziękowań i listów od różnych organizacji, oraz osób prywatnych.

Leave a Reply