Kazimierz Grochowski
1873 - 19
37
Inżynier górnik, badacz Syberii, Mongolii i Mandżurii


 

          Kazimierz Grochowski - jeden z mniej znanych badaczy Syberii i Dalekiego Wschodu.
Inżynier geolog i podróżnik, pedagog i publicysta, a z pasji także archeolog.

          Pozostawił po sobie niezwykle bogaty dorobek pisarski (86 notatników), książki które znajdują się między innymi w Bibliotece Uniwersyteckiej i Narodowej w Warszawie, a eksponaty zgromadzone przez okres ponad trzydziestu lat (etnograficzne, archeologiczne) między innymi w Muzeum Lwowskim.

          Z Polski na Daleki Wschód wyjechał w 1906 roku i do kraju  już nie powrócił.
Podróżował po kraju Ussuryjskim, Syberii Wschodniej,Tuwie czyli dawnym kraju Urianchajskim, Kalifornii, Alasce (aczkolwiek ta informacja nie znalazła potwierdzenia w jego notatkach), Bardzie, gdzie uczestniczył w pracach archeologicznych w mieście założonym przez Czyngis-Chana, Mandżurii.

          W swoich  podróżach zajmował się przede wszystkim swoją  pracą zawodową, między innymi szukał złota na Półwyspie Czukockim. W Bibliotece Narodowej w Warszawie znajduje się między innymi jego książka: Złota Dolina. Opowieść z prawdziwego zdarzenia, której fragmenty były publikowane między innymi w Gazecie Lwowskiej.

Po osobistych tragediach, (w latach 1918-22) stracili z żoną troje dzieci, małżeństwo osiadło w spokojnym Harbinie gdzie Grochowski zajął się pracą edukacyjną wśród tamtejszej polonii, a także działalnoscią wydawniczą.
    Od 1925 roku był wydawcą Tygodnika Polskiego z dwutygodniowym dodatkiem "Daleki Wschód". Sam Grochowski publikował w nim wiele swoich notatek z pasjonujących go dziedzin: archeologii, geologii, etnografii, geografii. Ponieważ podróże  po Syberii i Dalekim Wschodzie nie należały wtedy do bezpiecznych, każda z notatek  była na wstępie  zaopatrzona uwagą: "Proszę odesłać do Akademii Umiejętności w Krakowie lub Biblioteki Narodowej w Warszawie", gdyż wyjeżdżając nigdy nie miał pewności czy uda mu się wrócić z zaplanowanej wyprawy.
       Zmarł niespodziewanie w marcu w 1937 roku w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, a jego bogaty dorobek jak zwykle, jeżeli chodzi o polskich podróżników związanych  z Syberią i Dalekim Wschodem,  nie doczekał się jeszcze opracowania.

Opracowała: Maria Dybowska