Bronisław Malinowski
1884 - 1942

 


 

 Bronislaw Malinowski, urodzony i wychowany w Polsce, jeden z najznakomitszych polskich antropologów, był teoretykiem kultury.
Ciekawy i warty odnotowania jest
fakt, że urodził sie w tym czasie co Maria Antonina Czaplicka, której poparciu zawdziecza między innymi wyjazd na badania na Triobrandy i Nową Gwineę. Jest jednym z twórców angielskiej szkoły antropologicznej. Jego klasyczne monografie na temat kultur mieszkańców Wysp Triobrandzkich ukazały  się pomiędzy 1922 a 1935, kiedy wykładal w Londyńskiej Szkole Ekonomicznej. Prowadził swoje badania także na Melanezji. Jego zainteresowania rozwinęly się na bazie zainteresowania dzielami filozofa Frederica Nietzsche i Ernsta  Macha. Interesowala  go także krytyka etnologicznych  teorii Sir Jamesa Frazera,zwlaszcza jego teroii na temat  totemizmu.
Jest twórcą metody funkcjonalnej w antropologii.

Interesującym go problemem jest jak czlowiek lub przedmiot funkcjonuje w strukturze spolecznej. Słynnym uczyniły go jednak i przede wszystkim badania na Gwinei i Triobrandach. "Życie seksualne dzikich", "Argounauci Zachodniego Pacyfiku" to tylko dwie spośród  wielu  jego ciekawych prac.
Żył w okresie, w którym tworzyły się pierwsze teorie polskiej i swiatowej  antropologii.
Był profesorem Uniwersytetu Londyńskiego.

Jako uzupełnienie zapraszamy na angielskojęzyczną stronę o Bronisławie Malinowskim:


 

Opracowała: Maria Dybowska