Serwisy

Rozmaitości

Szkoła Liderów Polonijnych

Rozpoczęła się rekrutacja do II Szkoły Liderów Polonijnych

Do 20 kwietnia 2010 roku można zgłaszać kandydatów do Szkoły Liderów Polonijnych Argentyny i Brazylii oraz do Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych. Projekt, finansowany ze środków Kancelarii Senatu, jest realizowany przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów.

Europejska Szkoła Liderów Polonijnych odbędzie się w dniach 23 czerwca – 4 lipca 2010 roku i weźmie w niej udział 60 osób. Szkoła Liderów Polonijnych Argentyny i Brazylii rozpocznie się 21 lipca i potrwa do 1 sierpnia 2010 roku, a do udziału w niej zostanie zaproszonych 14 osób (znających język polski lub hiszpański). Listy uczestników zostaną ogłoszone 6 maja 2010 roku. Wszystkie zajęcia będą się odbywały w Polsce.

Celem projektu jest rozwój kompetencji liderskich uczestników, przygotowanie ich do aktywnego i świadomego działania w swoich środowiskach polonijnych oraz lokalnych w kraju zamieszkania. Program będzie również prowadził do wzmocnienia stopnia identyfikacji narodowej uczestników z Polską i polską kulturą oraz przybliżenia im polskiej rzeczywistości, zagadnień związanych z transformacją ustrojową Polski, jej współczesnym społeczeństwem i gospodarką, a także kulturą i historią.
Projekt jest adresowany do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych, a będzie się składać z cyklu organizowanych w Polsce wykładów i warsztatów rozwijających umiejętności liderskie, m.in. przywództwo. wystąpienia publiczne, budowanie zespołu, nawiązywanie partnerstw, sieciowanie i praca w koalicjach, zarządzanie i planowanie projektu.
Uczestnicy Szkoły wezmą udział w spotkaniach z politykami, artystami, reżyserami, działaczami społecznymi etc. Ponadto odbędą wizyty studyjne w różnych miastach Polski, w ramach których będą się spotykać z lokalnymi liderami, poznawać współczesną Polskę oraz zwiedzać miejsca związane z polską historią i kulturą.

Do udziału w Szkole mogą się zgłosić osoby, które:
mają od 20 do 35 lat i polskie pochodzenie,
są liderami w swoich środowiskach,
od co najmniej 2 lat angażują się społecznie, kulturalnie lub politycznie,
chcą wzmacniać swoje kompetencje liderskie,
chcą poznać lepiej współczesną Polskę, jej kulturę, społeczeństwo oraz najnowszą historię.

Ponadto Europejska Szkoła Liderów Polonijnych:
jest adresowana do aktywnych społecznie przedstawicieli środowisk polonijnych oraz Polaków mieszkających w: Niemczech, Francji, Słowacji, Czechach, Słowenii, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie, Macedonii, Czarnogórze, Chorwacji oraz na Łotwie i Węgrzech;
wszystkie zajęcia będą prowadzone w języku polskim, więc kandydaci muszą znać język polski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w nich.

Natomiast Szkoła Liderów Polonijnych Argentyny i Brazylii:
jest adresowana do osób znających język hiszpański lub polski w stopniu umożliwiającym uczestnictwo w zajęciach. Będą one prowadzone w języku hiszpańskim bądź polskim z tłumaczeniem na hiszpański.

Organizatorzy pokrywają koszty udziału w Szkole, w tym zakwaterowania, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, biletów wstępu podczas wizyt studyjnych. Zwracają też mieszkańcom Argentyny i Brazylii część kosztów przelotu do Polski i z powrotem do kraju zamieszkania. W przypadku uczestników Europejskiej Szkoły - w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość refundacji części kosztów podróży.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronach:
Europejska Szkoła - http://www.szkola-liderow.pl/x/537617
Polonia z Argentyny i Brazylii - http://www.szkola-liderow.pl/x/537887

Zgłoszenia składające się z formularza zgłoszeniowego, cv, rekomendacji oraz innych materiałów dokumentujących i potwierdzających informacje zawarte w formularzu należy wysyłać drogą elektroniczną na adresy:

Polonia z Argentyny i Brazylii
marta.pucilowska@szkola-liderow.pl
tel. 48 506 363 464 (języki polski, hiszpański i angielski)

Polonia europejska
magdalena.kolodziejczyk@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 52
magda.mazur@szkola-liderow.pl
tel. 22 556 82 65

Pozdrawiamy!

Dział Prasowy
Kancelarii Senatu RP
______________________________________________________________________________
ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 694-95-22, fax 694-90-26

Leave a Reply